Najlepsze żarówki na rynku

Najlepsze żarówki na rynku

Moda na wszystko co ekologiczne sprawia, że przyjaznych środowisku, energooszczędnych rozwiązań poszukuje się także w branży oświetleniowej. Dziś  wolframowe żarówki wypierane są z rynku przez cieszące się coraz większym zainteresowaniem lampy LED. Z czego wynika ich popularność i czy rzeczywiście są lepsze od tradycyjnych żarówek spróbujemy odpowiedzieć poniżej.

Choć diody LED znane były już w latach 60 ubiegłego wieku, to początkowo zastosowanie znajdowały głównie w  elektronice. Dopiero w ostatnich latach zaczęto wykorzystywać je w branży oświetleniowej, a to za sprawą diod o znacznie większej mocy. Ich wynalezienie to prawdziwy przełom, który przynosi wymierne korzyści.

Jak zbudowane są lampy LED?

Lampa LED, niekiedy nieprawidłowo zwana też żarówką LED, składa się z niewielkich, elektroluminescencyjnych diod, które umieszczone zostały w obudowie stwarzającej możliwość zastosowania ich w oprawie oświetleniowej przeznaczonej dla tradycyjnych żarówek wolframowych. Głównym elementem diody LED jest półprzewodnik przewodzący prąd w jednym kierunku. Lampa LED działa na zasadzie rekombinacji nośników ładunku, tj. przejściu elektronów z wyższego poziomu energetycznego na niższy, przy czym zachowany zostaje tu pęd elektronów. Energia elektronów zamienia się na kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto zachodzi tu luminescencja, czyli wytwarzanie fal świetlnych jako skutek działania  nietermicznych czynników. W momencie przyłożenia prądu następuje przeskok elektronów i wyemitowanie energii w postaci światła.

Na co warto zwracać uwagę wybierając oświetlenie LED?

Lampy LED to nowoczesne i energooszczędne oświetlenie. Jednak, aby w pełni spełniało swoją funkcję, dobrze jest wiedzieć, czym się charakteryzuje i na jakie parametry zwracać uwagę.

Moc oświetlenia

Przy wyborze właściwej mocy lampy LED najlepiej kierować się deklaracjami producentów. Poniższe wynika z tego, że jako energooszczędne oświetlenie, lampy LED pobierają niewielką ilość energii elektrycznej, stąd spotkać możemy lampy LED o mocy 10W, a nawet mniejszej. W znalezieniu LED-owego zamiennika żarówek tradycyjnych może pomóc poniższa tabela, w której podano moc tradycyjnej żarówki oraz wielkość strumienia światła emitowanego przez jej odpowiednik.

Moc tradycyjnej żarówki

Wielkość strumienia światła
emitowanego przez odpowiednik

100

1300-1530

75

920-1060

60

700-810

40

410-470

25

220-250

Kąt padania promieni świetlnych

Lampy LED, w przeciwieństwie do oświetlenia starego typu, emitują światło skoncentrowane. Dzięki temu mogą dobrze oświetlić wybrane elementy przestrzeni. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku żarówek wolframowych, które dają światło rozproszone i pozwalają na oświetlenie całego pomieszczenia.

Chłodzenie

Niektóre lampy LED mają zamontowane chłodzenie, które chroni je przed przegrzaniem. Systemy chłodzenia są bardzo ważne zwłaszcza w urządzeniach, z którymi człowiek ma bezpośredni kontakt, np. lampki nocne.

Barwa światła

Barwa światła może mieć ogromny wpływ na samopoczucie i nastrój człowieka. Przy określaniu barwy światła posłużyć należy się wartością TC (temperaturą barwową) wyrażoną w Kelwinach. Światło ciepłe charakteryzuje się temperaturą barwową o wartości niższej niż 3300 K, a zimne wyższej niż 5000 K. Zatem im wyższa wartość TC tym zimniejsze światło. W przypadku lamp LED TC rzadko osiąga wartość niższą niż 3000 K.

Żywotność

To wartość, która wskazuje czas pracy lampy LED. Podawana jest w godzinach i umieszczana na opakowaniu. Żywotność lamp LED jest zdecydowanie dłuższa niż tradycyjnych żarówek. Co ważne, nawet po upływie okresu podanego na opakowaniu, diody nie gasną, ale zaczynają powoli tracić swoją moc i słabiej świecą. Oznacza to, że nadal mogą być używane przez wiele godzin, choć nie dają już tak jasnego światła, jak na początku.